Airborne Pigeon carrying vest

Een mooi item in de uitrusting van een parachutist betreft een Pigeon vest (niet-standaard uitrusting). Zoals te zien op de foto’s is het een vestje voor een postduif (carrier pigeon, ook wel homing pigeon genoemd). Deze uitvoering van het vestje is speciaal gemaakt voor Airborne troops om ze tijdens de sprong bij zich te dragen. Voorbeelden van sprongen met duiven zijn er in Normandië, Holland en ook in de Ardennen! De duif had er geen last van, het was zelfs vrij comfortabel. Zoals op het vest te zien is, mag het beestje maximaal 6 uur in het vestje gedragen worden.

Ready to jump

History

Duiven waren in de 18e eeuw nog geen huisdieren, enkel mensen van adel konden deze dieren houden. Later werden deze dieren ook voor de ‘gewone burger’ beschikbaar gesteld. Er werden rond deze tijd al wedstrijden mee gevlogen. In 1870 vloog de eerste duif voor een militair doel in Frankrijk belangrijke informatie terug naar zijn ‘loft’ oftewel thuisbasis.

Pigeons of war

Een groot succes was de duif in WO1, in manden/ baskets of ‘loft carriers’ werden ze meegenomen naar ’t front of de head quarters. Het is natuurlijk wel risicovol om te vertrouwen op zo’n diertje. Het kwam wel eens voor dat hij niet terug kwam of verdwaalde. Ook zijn er verhalen dat ze dood naar beneden vielen doordat ze in een gifwolk van mosterdgas vlogen.
De duif kreeg in WO2 precies hetzelfde, logische doel. Namelijk het terugvliegen van belangrijke informatie over militaire konvooien, geschutsposities, S.O.S. berichten en ook andere tactische informatie. Nog een probleem ondervond men in WO2 toen rijdende ‘loft carriers’ zich verplaatsten (bijvoorbeeld op ’n truck). De duif kwam nog steeds naar de oude plek terug en vond zijn loft niet meer.

Pigeon vest

Enkele voorbeelden

Tijdens bombardementen (in de Battle of Britain al) gingen standaard duiven mee in het vliegtuig, bijvoorbeeld om zo een positie door te geven als deze aan het crashen was en radio contact niet meer mogelijk was.
Tijdens het Ardennen offensief is het voorgekomen dat op deze manier een duif in Duitse handen kwam. Ze hebben de vogel teruggestuurd met het bericht: “To American Troops: herewith we return a pigeon to you. We have enough to eat. –The German Troops.”
Een van de bekendste duiven was ‘GI-Joe’. Deze heeft honderden of zelfs duizenden levens gered in een Italiaans dorp. Amerikaanse B17 Bommenwerpers, door P-51 jachtvliegtuigen geëscorteerd, wilden het dorp bombarderen aangezien daar Duitse troepen zaten. De Engelsen daarentegen hadden het al ingenomen en lieten zo snel zij konden GI-Joe naar de vliegbasis terugkeren met het bericht de missie af te blazen. Dit voorkwam een ramp. Het dier is onderscheiden en staat opgezet in Fort Monmouth in New Jersey.

Pigeon Thunderbird
Het Amerikaanse en Britse leger had hier en daar wat aanpassing en vernieuwing ondergaan na WO1 maar de duiven bleef men inzetten. Naast de; artillerie, infanterie, marine, cavalerie en airforce eenheden had ook de Airborne de beschikking over duiven.
De eerste Paratrooper Pigeon was een mannetje genaamd: Thunderbird. Op fort Benning (Parachute school) heeft hij 10 sprongen meegemaakt en is onderscheiden met 2 miniatuur jump-wings door Colonel James Coutts.
Tijdens D-Day namen de paratroopers vele duiven mee, standaard uitgerust met 2 kokertjes (message tubes of capsules). Paratroopers waren uitgerust met soms twee duiven op hun reserve chute of onder hun arm aan weerszijden van het lichaam.
Ook werden er over Normandië duizenden duiven gedropt met speciale containers. Deze waren voor ’t verzet om geheime informatie en Duitse posities door te geven aan Engeland.

Jump vest

Andere statistieken/ weetjes:
– In WO2 zijn er 56.000 duiven getraind om voor oorlogs- en vredesdoeleinden te vliegen.
– 95% van alle berichten die per duif werden verzonden kwamen daadwerkelijk aan, hiermee was het een vrij betrouwbare manier van communiceren.
– In de kokertjes/ messages tubes werden niet alleen korte berichten maar ook bloed monsters en zelfs kleine/korte films of kleine negatieven verzonden.
– Andere bekende duiven die onderscheiden zijn heetten: Anzio Boy, Global Girl en Cher Ami.

Door corporal Jochem ‘Woody’ Blok
Recruitment office, 501st Pir, 101st Abn.